Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení dle Národního bezpečnostního úřadu:

  •     přísně tajné
  •     tajné
  •     důvěrné
  •     vyhrazené
  1. Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovy "Přísně tajné" nebo zkratkou "PT".
  2. Do stupně utajení tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Tajné" nebo zkratkou "T".
  3. Do stupně utajení důvěrné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Důvěrné" nebo zkratkou "D".
  4. Do stupně utajení vyhrazené se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Vyhrazené" nebo zkratkou "V".

 S výběrem vhodného trezoru Vám rádi poradíme.

Při výběru trezoru se zeptejte na jeho původ a bezpečnost, protože na trhu existuje i řada výrobků označovaných prodejci jako „trezor", ale ne každý tzv. „trezor" je skutečným trezorem. Většina levných výrobků nemá potřebnou certifikaci a tak vám řádně nezabezpečí váš majetek a zároveň servis těchto výrobků je minimální nebo žádný. V případě násilného vniknutí do takovéhoto „trezoru" je potom majitel nepříjemně překvapen tím, jak snadné bylo vloupání a pojišťovna odmítá plnit pojistnou událost.

Trezor ve zdiMontáž s kladivem, majzlíkem a betonem. Dříve než se rozhodnete pro konkrétní trezor, měli byste zvolit vhodné místo pro jeho vestavbu. Obvykle se nabízejí pouze tři možnosti: ve zdivu pod schody, v dostatečně silné venkovní zdi nebo, jako v našem případě, v nepoužívaném komíně.

Nejvhodnější bývají právě komíny, protože zpravidla mívají potřebnou hloubku.

Vyrobíme všechny typy běžných klíčů a autoklíčů cylindrické klíče, dozické a tvarové klíče, schránkové klíče, barevné klíče, nábytkové klíče, vratové klíče, motoklíče, klíče na přívesy, karavany a lodě, klíče ke stavebním strojům aj.

Naše firma se výrobou klíčů a speciálně autoklíčů zabývá již nekolik let. Nabízíme našim zákazníkům stále lepší kvalitu a komplexnost služeb. Naše vybavení na výrobu autoklíčů je na špičkové úrovni, proto vyrobíme autoklíče od všech běžných osobních vozů, motocyklů, karavanů, ale i od stavebních strojů a lodí. Podrobné informace o výrobě klíčů a našem strojovém parku si můžete přečíst na naší webové stránce výroba klíčů Brno.cz