Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení dle Národního bezpečnostního úřadu:

  •     přísně tajné
  •     tajné
  •     důvěrné
  •     vyhrazené
  1. Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovy "Přísně tajné" nebo zkratkou "PT".
  2. Do stupně utajení tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Tajné" nebo zkratkou "T".
  3. Do stupně utajení důvěrné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Důvěrné" nebo zkratkou "D".
  4. Do stupně utajení vyhrazené se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky. Tento stupeň utajení se označuje slovem "Vyhrazené" nebo zkratkou "V".

 S výběrem vhodného trezoru Vám rádi poradíme.