Zaškrtnutím souhlasu o zpracování osobních údajů na stránkce košíku v pokladně eshopu udělujete souhlas společnosti TREZOR s.r.o, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, IČ: 26267012, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka 41022 C (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail
  • telefonní číslo
  • Jméno a příjmení
  • Adresa

za účelem evidence plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TREZOR s.r.o, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, nebo prostřednictvím našeho webu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v  současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
přístup nalezente zde https://www.trezor.cz/index.php/gdpr

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.